Ajaccio Napoleon bonaparte

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0004 France Arrighi Philippe 490461 Commandant de bord Niv.1 277 405.26
TFV0016 Belgium Christophe Havelange 161346 Commandant de bord Niv.1 201 488.05
TFV0018 France Pierre DEGA 490125 Pilote Privé Niv.1 8 11.46
TFV0024 Israel Ilan Paperon 506487 Pilote Privé Niv.1 2 2.16
TFV0027 France Mathis Delabare 452095 copilote Niv.1 63 233.42
TFV0029 Reunion Manfred PARBATIA 289366 Pilote Privé Niv.1 3 4.30
TFV0052 France Rafael Letras 460092 Pilote Privé Niv.1 10 22.12
TFV0057 France Louis Leclere 547474 Pilote Privé Niv.1 2 3.11
TFV0062 France Denis FERNANDEZ 280489 Commandant de bord Niv.1 127 447.33

Clermont-Ferrand

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0002 France Jerome Bouillon 395309 Instructeur copilote 572 1464.34

Lyon st exupery

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0005 France Julien Marbach 474671 Instructeur privé 428 1035.43
TFV0025 France Duhayon Bruno 518286 Pilote Privé Niv.1 10 11.29
TFV0039 France Loïc Abbé-Fouillet 469400 Pilote Privé Niv.3 34 121.20
TFV0042 France Anthony GREMONT 416883 Pilote Privé Niv.1 5 7.40
TFV0046 France Aimeric DELSEAUX 353160 Pilote Privé Niv.2 40 73.54
TFV0038 Belgium Julien Wilkin 401363 Pilote Privé Niv.2 29 71.52

Nice/Cote d'Azur

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0001 France TONY Franco 390646 Instructeur copilote 381 1111.50
TFV0056 France Alexandre Tetu 538295 Pilote Privé Niv.1 1 0.41
TFV0058 France Alexandre Moreau 571821 Pilote Privé Niv.1 0 0.00
TFV0059 Finland Marie Gonzales 555126 Pilote Privé Niv.1 1 1.39
TFV0064 France Remi Watine 433147 Pilote Privé Niv.1 0 0.00

Paris orly

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0006 France Christopher Marie 539720 Pilote Privé Niv.1 5 4.14
TFV0007 Belgium Eric Lebon 244052 Pilote Privé Niv.1 14 38.00
TFV0008 Belgium Bernard Pistral 384970 Commandant de bord Niv.1 128 517.32
FDX0009 France Bertrand Scherrens 498074 Pilote Privé Niv.1 12 36.55
TFV0010 France Gregory Sautron NO VID Copilote Niv.2 44 302.50
TFV0026 France Nicolas Pattedoie 417652 Pilote Privé Niv.1 7 23.53
TFV0049 France Nicolas Lamoulie 211447 Pilote Privé Niv.1 1 8.15
TFV0053 France Michael Lecomte 503658 Pilote Privé Niv.1 9 19.28
TFV0060 France Sylvain Grabarz 475014 Pilote Privé Niv.1 0 0.00
TFV0061 France Laurent Bosco 374185 Pilote Privé Niv.1 5 7.11
TFV0063 France Cheutin Cyril 414984 Pilote Privé Niv.1 4 5.43

St Maarten intl

Pilot ID Name IVAO VID Rank Flights Hours
TFV0003 France Frederic Calmet 149272 Copilote Niv.2 203 317.13
TFV0054 United States Arthur Sautot 434182 Pilote Privé Niv.1 0 0.00
TFV0055 France Andréa MILAN 453208 Pilote Privé Niv.1 0 0.00

Newest Pilots

TFV0064 Remi Watine France
TFV0063 Cheutin Cyril France
TFV0062 Denis FERNANDEZ France
TFV0061 Laurent Bosco France
TFV0060 Sylvain Grabarz France

Recent Bookings

661 - TFJ691 - LFOK to LEMD
660 - NKS1211 - KLAS to KATL
658 - LOT1134 - EVRA to EPWA
657 - EZY1250 - EGGW to LEMG

Users Online

TFV0005 - Julien Marbach, TFV0001 - TONY Franco, TFV0003 - Frederic Calmet, TFV0061 - Laurent Bosco, FDX0009 - Bertrand Scherrens, TFV0062 - Denis FERNANDEZ, TFV0027 - Mathis Delabare, TFV0002 - Jerome Bouillon,


Contact us | Design by Franco Tony © 2018 - Travel Flight